Zapisy

W celu zapisania się na wybrane szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o podanie danych do niej w ostatnim polu.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje dokonanie wpłaty pełnej kwoty lub zaliczki w wysokości 50% ceny szkolenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia na poniższe dane:

Centrum Szkoleniowe RAFA
35-111 Rzeszów ul. Sportowa 6/11
nr konta: 08 9176 1035 2004 0033 3616 0001.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza wykreślenie uczestnika z listy, bez możliwości powrotu na nią.

 

Jeżeli płatnikiem jest szkoła/przedszkole/firma faktura może zostanie wystawiona z terminem płatności do 7 dni po odbyciu się szkolenia.

 

Uwaga: celem skorzystania z ceny za szkolenie bez podatku VAT niezbędne jest dostarczenie w dniu szkolenia poniższej deklaracji, podpisanej przez dyrektora placówki:

 

Zobowiązuję się do zapłaty w terminie 7 dni 100% kosztów szkolenia. Koszty szkolenia pokrywam indywidualnie z uwzględnieniem 23% stawki VAT.Zobowiązuję się do zapłaty 50% kosztów szkolenia (zaliczka) w terminie 7 dni oraz pozostałych 50% nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Koszty szkolenia pokrywam indywidualnie z uwzględnieniem 23% stawki VAT.Koszty szkolenia zostaną uregulowane przez placówkę szkolną/przedszkolną ze środków publicznych na podstawie 0% faktury VATKoszty szkolenia zostaną uregulowane przez placówkę szkolną/przedszkolną na podstawie 23% faktury VAT

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem szkoleń, w szczególności z kwestią opłat i rezygnacji ze szkoleń, oraz informacjami o przetwarzaniu danych osobowych